Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Livet

Mitt liv är en värdefull gåva

När Skaparen andades in liv i de första människorna på jorden, var det höjdpunkten på ett större verk. En miljö och omgivning hade redan skapats för att stimulera människans alla sinnen. Varje dag möter vi synintryck, ljud, smaker och dofter. Vi upptäcker att världen aldrig upphör att förundra oss.

Vår tankeförmåga som människor, från den största tänkaren till den mest anspråkslösa, tänjs ständigt för att försöka förstå universum. Skapelsen förser oss med ett överflöd av föda. Den tillgodoser inte bara våra näringsbehov, måltiden var tänkt att också ge glädje och gemenskap.

Kärleksrelationer och ömsesidig respekt har alltid varit en del av Skaparens plan. I den harmoniska balansen mellan ett sunt sinne, en frisk kropp och meningsfulla relationer som leder till ett glatt humör, ser adventister livet när det är som bäst.

Men visst, vi lever i en värld som är sönderbruten och som långt ifrån speglar Skaparens ursprungliga avsikt. Gapet mellan det som vi var ämnade för och där vi idag finner vår värld och oss själva kallar vi synd.

De goda nyheterna är att samma kraft som skapade världen också skapade en lösning på syndens problem: Jesus. Det är han som säger: ”Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” (Joh. 10:10).

Adventister tror att även om vi lever i en sönderbruten värld så kan vi fortfarande leva liv som återspeglar det liv som vi var avsedda för.

Du är välkommen att delta i de aktiviteter vi arrangerar för att uppmuntra till en hälsosam livsstil, att lära för livet och till välmående relationer.

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 44 Örebro