Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Gudstjänst

Gudstjänst

I vår kyrka firar vi gudstjänst varje lördag eftersom vi vill följa Jesu exempel och tillbe Skaparen på hans vilodag. Gudstjänsterna är öppna för alla, vare sig man är medlem i församlingen eller inte. Vår önskan är att gudstjänsterna skall inspirera till ett möte med Gud samt att vi skall utrustas och utmanas till att leva ett överlåtet kristet liv.

Välkomen till gudstjänst i Adventkyrkan lördagar kl 11:30

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 44 Örebro