Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Uppdrag och värderingar

Uppdrag och värderingar

UPPDRAG

"Vårt uppdrag är att inspirera människor att följa Jesus." Vad innebär det att bli en efterföljare till Jesus Kristus? Här är ett försök att sammanfatta det med hjälp av FEM F.

Frälsning

Varje människas beslut om att ta emot Jesus Kristus/frälsningen som en gåva av nåd och bli döpt. (Ef 2:8-9)

Förnyelse

En ständig vilja att lyssna, lära och växa för att bli mer lik Jesus. (2 Petr 3:18)

Församling/gemenskap

Att vara en aktiv del i en kärleksfull gemenskap i församlingen och att utveckla nära kärleksfulla relationer inom och utanför församlingen. (Apg 2:46-47)

Frivillig tjänst

Tjänst i församlingen utifrån de gåvor och kall Gud har gett var och en. (Rom 12:6-8)

Förvaltning

Att ära Gud med sina materiella resurser genom att stödja församlingen. (Fil 4:11-19)

 

 

VÄRDERINGAR

Vi vill som församling att all verksamhet och alla beslut baseras på och genomförs i enlighet med följande värderingar:

Utrustande ledarskap

Vi vill att församlingen leds av personer som motiverar, stödjer och vägleder medlemmar till att vara det som Gud önskar att de ska vara.

Gåvobaserad verksamhet

Vi tror att varje medlem ska tjäna Gud och församlingen med de gåvor som Gud försett dem med. Det skapar trivsel i tjänandet får den enskilde församlingsmedlemmen att tjäna Gud såsom han tänkt och förberett.

Hängiven överlåtelse

Vi tror att frälsningen bara är början på Guds förvandling. Livet är en process där vi strävar efter att ständigt växa till i att leva äkta, trovärdigt och att hängivet följa Jesus.

Funktionell struktur

Vi vill bygga en struktur i församlingens verksamhet som möjliggör ett ständigt mångfaldigande av verksamheten. Viktigt att ständigt utvärdera i vilken mån församlingsstrukturen stödjer vårt syfte och hjälper oss att nå våra mål.

Inspirerad gudstjänst

Vi tror att inspirerad undervisning under den Helige Andes ledning förvandlar människor och församlingens liv. Inspirato = inspiration som kommer från Guds Ande. Vi tror att kvalitet, äkthet, variation ärar Gud och inspirerar människor.

Livsnära dialoggrupper

Vi tror att församlingen behöver mindre grupper som multipliceras och där tro och vardag kan mötas. En plats där medlemmarna stödjer och inspirerar varandra dels att dela sin tro med varandra och dels att bygga relationer till människor utan tro.

Behovsorienterad evangelisation

Vi tror att alla människor är viktiga för Gud och att de därför är viktiga för församlingen. Därför tror vi det är viktigt att vi utgår från de behov som människor utan tro har och att församlingen är relevant i tiden.

Kärleksfulla relationer

Vi vill att kärleksfulla relationer ska få genomsyra allt församlingsliv

Om vi handlar i enlighet med de här värderingarna under den Helige Andes ledning och förvandlande kraft kommer vi att fylla vårt syfte och nå våra mål.

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 25 Örebro