Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Verksamhet

Verksamhet

Vår församling är en del av Sjundedags Adventistsamfundet, ett evangeliskt kristet trossamfund som finns i hela världen. Vår församlings uppdrag är att inspirera människor att följa Jesus.

Vi vill vara en mötesplats där människor kan få uppleva en äkta och kärleksfull gemenskap med andra och med Gud. Vi önskar vara en öppen och mottagarorienterad församling som möter människors behov idag på ett relevant sätt.

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 44 Örebro