Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Lite om församlingens historia

  • Gårdshuset vid Oskarsparken 11, Församlingens samlingslokal 1925-1947
  • Skolgatan 16, tidigt 70-tal, Församlingens samlingslokal 1947-1980 (Örebro stadsarkiv)
  • Första protokollet. År 1885

Lite om församlingens historia

Den 1 aug kl 16.00 1885 bildades församlingen. Man var samlade på Gamla gatan 23 och broder O Johnson ledde förhandlingarna. Enligt det första protokollet var medlemsantalet 14 personer, 5 män och 9 kvinnor.

Det hade varit en lång dag för redan kl.04.00 vandrade dopkandidaterna till Svartåns strand vid Hästhagen för att döpa sig. Det hade hållits möten under våren och nu valde 14 personer att låta döpa sig och bilda den första Adventistförsamlingen i Örebro.

Församlingen hyrde lokal men man drömde om en egen kyrklokal trots att det var ont om pengar. I Sanningens Härold kan vi läsa år 1891 (mars) följande text: Kära syskon i Kristus, härmed vänder vi oss till eder med en ödmjuk anhållan om hjälp till byggande af ett enkelt församlingshus härstädes. Det kom in en hel del pengar från olika givare, bl.a. S.D.Adventisternas femöresförening i Örebro som gav 15 kr vid ett tillfälle.

Många var pessimistiska men på hösten kunde en fastighet på Rudbecksgatan 7 inköpas och man byggde om en del så att en möteslokal kunde inredas. Församlingen var där till 1903 då fastigheten såldes för drygt 5000 kronor och huset revs. Enligt Stadsuppbördslängden så betalde församlingen skatt på kr 38.96 år 1903. Från 1904 finns inte församlingen som ägare i längden längre. Medlemsantalet var 57 personer.

Vi antar att församlingen hyr lokal nu en period men 1925 flyttar församlingen in i gårdshuset på Oskarsparken 11. Det var en medlem, Charles Kahlström, som ägde huset mot gatan där han drev ett hälsohem. Församlingen fick hyra gårdshuset som tidigare varit både biolokal och Blåbands lokal. 1942 sker en större reparation. Under åren har ett ganska stort barnarbete utvecklats och man behövde större lokaler så 1947 så inköps en fastighet på Skolgatan 16. Här fick församlingen utrymme för sin verksamhet och även några lägenheter.

På 70 talet började församlingen längta efter en bättre kyrklokal som låg på markplan och var ny och ändamålsenlig. Tomt köptes på söder och den 6 jan 1981 invigdes kyrkan på Krontorpsgatan 3

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 44 Örebro