Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Hela mitt liv

Jag föddes för att återspegla en Gud som är så mäktig att han kan skapa ett helt universum, så nära att han hör mina böner och så kärleksfull att han är kärleken förkroppsligad. Den största tillfredsställelsen med mitt liv finner jag på resan mot mening och helhet.

AndlighetMin Gud älskar fullt ut... LivMitt liv är en värdefull gåva... TjänstMin värld är en plats där människor finner hopp...

Vår tro

Adventister ser Bibeln som den enda grunden för tro och lära. Här kan du ta reda på mer om hur vi förstår Bibelns viktigaste undervisning.

Läs mer

Följ oss på sociala medier

Cyberpastorn

En datoriserad pastor? Nej, men en möjlighet att få kontakt med en levande pastor på Internet.

Cyberpastorn

Se med nya ögon på din värld

Brevkurs i bibelkunskap där tankar om livsfrågorna och vår innersta mänskliga längtan har en plats.

Brevskolan Hoppets röst

Dagens bibelord