Adventkyrkan

Örebro Adventkyrka

Menu

Omsorg

Omsorg

Omsorg är hela församlingens angelägenhet. Det handlar om samarbete och omtanke om varandra. Gud har så stor omsorg om oss så därför är det viktigt att vi också förstår att uppskatta, stötta och bära varandras bördor.

Diakoni och väntjänst inriktar sig på att hjälpa och stödja människor i och utanför vår församling, inom alla ålderskategorier.

Hjälptjänstarbete är inriktat på insamling av rena, hela kläder, skor samt sänglinne. Detta sänds sedan vidare till länder där hjälpbehov finns. Kontakta gärna
Adventkyrkan: 019 – 611 70 02

Kontakt

Örebro adventkyrka
Tel: 019-611 70 02
E-post: orebro@adventist.se
Adress: Krontorpsgatan 3
702 25 Örebro